Wierność jest pewnym zobowiązaniem, a nie uczuciem, które są zmienne. Remigiusz Recław SJ

Więcej: Mocni w Duchu – Jezuici TV

Jeżeli będę wierny uczuciom, to w praktyce okaże się, że jestem nie wierny, bo jestem wierny swojemu egoizmowi.

“Ja teraz chcę być tutaj, to jestem wierny temu. Teraz chcę pojechać sobie szybko, no to teraz jadę szybko. Teraz chcę pojechać wolno, to zachowuje przepisy.”

A to nie jest zachowywanie przepisów. Wierność jest pewnym zobowiązaniem, które podejmuje, a nie uczuciem, które są zmienne. Jeżeli mamy to sobie wyjaśnić, to wtedy kiedy uczucie słabnie, to jest jedyny sposób.. Wtedy mówimy o zobowiązaniu na życie.

Remigiusz Recław SJ

Jeśli ja będę przebywał przy Bogu, On sam będzie przejmował inicjatywę.

Duch Święty działa przez przyciąganie: spotykasz kogoś kto jest przeniknięty pokojem Jezusa i wchodzisz w tajemnicę.

Nie ma tu miejsca na jakąkolwiek przemoc. 

Chrześcijaństwo to jest religia, w którą wpisana jest ufność, że jeśli ja będę przebywał przy Bogu, On sam będzie przejmował inicjatywę. 

Światła Miasta, o. Krzysztof Pałys

Czytaj więcej: Przenikliwość Porfiriusza

Miłość to stan duchowy. Bóg jest duchem. Bóg jest miłością.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła 1 J 4, 7-16 9
Czytaj dalej Miłość to stan duchowy. Bóg jest duchem. Bóg jest miłością.

Tajemnica szczęścia. o. Augustyn Pelanowski.

To nie jest prawdą, że chrześcijaństwo jest wiarą, religią dla ludzi, którzy ubóstwiają cierpieć. Chrześcijaństwo jest nawet szczęściem, dla kogoś, kto nawet cierpi.

Wierzę też, że szczęśliwym mogę być tylko wtedy kiedy uszczęśliwiam innych, ale nade wszystko Boga. Grzeszyłem, ponieważ szukałem szczęścia, przyjemności, miłości.

Istnieje w człowieku jedna z najważniejszych potrzeb, bez której nikt nie może być szczęśliwy. Jest to potrzeba umiłowania siebie samego (ale nie chodzi mi o egocentryzm czy egoizm).

Ja myślę, że ona jest osiągalna, gdy doświadczam miłości od kogoś, na kim mi niezmiernie zależy.. że mnie kocha i ja wtedy sam zaczynam siebie też kochać i zaczynam odczuwać szczęście z tego powodu, że w ogóle jestem.

Kiedy ktoś mnie kocha i daje mi dowody tej miłości, ja nie potrafię na dłuższą metę siebie nie kochać ..zaczynam być szczęśliwy.

o. Augustyn Pelanowski 
WIĘCEJ: Prorok

Istnieje niezwykle potężna siła, dla której, nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Albert Einstein.

„To, co teraz wyjawię, aby przekazać ludzkości, również spotka się w świecie z brakiem zrozumienia i uprzedzeniem…

Istnieje niezwykle potężna siła, dla której, jak dotąd, nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Tą uniwersalną siłą jest MIŁOŚĆ.

Naukowcy, szukając jednolitej teorii Wszechświata, zapomnieli o najpotężniejszej, niewidzialnej sile…”

Albert Einstein

Czytaj dalej: Ojciec Leon – Coś z prasy.

Hipoteza świecka: Bez pomocy Bożej nie możemy doznać prawdziwej miłości.

Eros platoński to miłość, która kocha to, co uważa za warte miłości. Jest to miłość emocjonalna. Jeżeli ci ktoś czy coś odpowiada, na przykład ze względu na ładny, estetyczny wygląd, jeżeli jest ci miło z kimś czy z czymś być, coś mieć, to wszystko wynika jedynie z twoich czysto naturalnych uczuć i jest platońskim erosem. Kochasz coś, co sprawia ci przyjemność, z czym jest ci dobrze. Jest to miłość egocentryczna, ponieważ chodzi w niej wciąż o ciebie, o to, żeby tobie było przyjemnie obok Miłości tej.

Należy ją oczyszczać i przekształcać w miłość nadprzyrodzoną, tę, która w sposób istotny złączona jest z życiem łaski i zgodnie z Ewangelią oraz myślą św. Pawła stanowi odbicie miłości samego Boga. Ukazuje ją słynny tekst św. Pawła z Listu do Koryntian: “Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. [] Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; [] wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję” (1 Kor 13, 4-7). Taka miłość w greckim oryginale Listu określona jest terminem agape.

ks. Tadeusz Dejczer

W koncepcji chrześcijańskiej Bóg jest agape – miłością, która zstępuje ku człowiekowi i kocha to, co nie jest warte miłości. Jest to miłość spontaniczna, udzielająca się dlatego, że jest miłością. Agape to ogarniająca człowieka miłość bezinteresowna.

ks. Tadeusz Dejczer

Czytaj, słuchaj dalej (5 min.): Rozważania – PEŁNIA OBJAWIENIA, PEŁNIA ŻYCIA..(II część)

Może ja i ty jesteśmy jak te drzewa w raju. o. Michał Legan

.. które Bóg zasadził po to żeby karmiły ludzkość.

I może jeżeli nie będziemy owocować to ten raj się będzie zamieniał w pustynię. Chcemy żyć na pustyni ? Chyba nie, to by było piekło.

Dlatego by tworzyć raj – spróbujmy dawać to co nasze – swoje życie, swoje siły, swój czas, swoją miłość dla życia tych, którzy są wokół nas owocami spotkania z Chrystusem.

o. Michał Legan OSPPE
J 15,1-8 
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami 
Więcej: Legan.eu

Po czym poznać, że Bóg się troszczy. o. Mateusz Stachowski.

Jezus mówi jasno: kto przynosi owoc, będzie oczyszczany przez Ojca.

A do oczyszczania Pan Bóg używa utrapień, pieca ognistego (tak, tak, tam się właśnie oczyszcza złoto), ciemności;

także Słowo Boże oczyszcza, ale tylko tego, kto je na serio przyjmuje.

A zatem bycie oczyszczanym, to znak ewidentnego działania Boga i Jego troski w twoim życiu, a nie Bożego gniewu czy nieobecności.

o. Mateusz Stachowski

Czytaj więcej: 3zdania.pl

Mocny tekst o prawdzie i szczęściu. O. Maksymilian Kolbe.

Chociaż nie wszyscy miłują prawdę, to jednak ona jedna tylko może być podstawą trwałego szczęścia.

Prawda jest jedna. Znana to nam rzecz, a jednak w życiu praktycznym nieraz postępuje się tak, jakoby i “nie”, i “tak” w tej samej sprawie mogło być prawdą.

Nietrudno na przykład doświadczyć na sobie samym, że czasem postępujemy w zgodzie z wiarą w Opatrzność Bożą nad nami; innym zaś razem trapimy się zbytnio, jakoby tej Bożej Opatrzności nie stało. A jednak albo Opatrzność Boża jest, albo jej nie ma.

Podobnie prawdą jest na przykład, że ja te słowa obecnie piszę, a Ty, Drogi Czytelniku, je odczytujesz. Wobec tego nie może być prawdą zdanie przeciwne, tj. że ja tego nie pisałem, albo żeś Ty tego nie czytał.

Bo “tak” i “nie” w tej samej sprawie prawdą być nie może. Prawdą jest albo “tak”, albo “nie”. Bo prawda jest tylko jedna.

o. Maksymilian Kolbe

Czytaj dalej: www.niepokalanow.pl

Czytaj dalej Mocny tekst o prawdzie i szczęściu. O. Maksymilian Kolbe.

Benedyktyni: Wdzięczność jako warunek radości. Włodzimierz Zatorski OSB.

Radość wyrasta z pewnego sposobu patrzenia i widzenia świata.

Kluczem jest umiejętność spostrzegania świata i tego co otrzymujemy, jako daru.

..Podstawą modlitwy jest pokora. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru.

I to jest punkt wyjścia do tego, aby właściwie reagować na to co jest na świecie.

Włodzimierz Zatorski OSB
WIĘCEJ: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Jeżeli nie kościół to gdzie wziąć pokarm do życia. Ks. Michał Olszewski, o. Michał Legan

..Ciągle jesteśmy głodni..

..Bóg postanowił jak będzie karmił ludzi..

Ja nie mogę stanąć naprzeciwko Jezusa i powiedzieć – “chcę od ciebie wybaczenia, ale na moich warunkach”.

Ks. Michał Olszewski SCJ, o. Michał Legan OSPPE
WIĘCEJ: Profeto.pl
Czytaj dalej Jeżeli nie kościół to gdzie wziąć pokarm do życia. Ks. Michał Olszewski, o. Michał Legan